08 May 2012 Three horns and a bass (Verploegen-Boudesteijn-Mahieu-Van Kemenade) & Frank van der Kooij’s Horizon