Paul Van Kemenade Dutch Quintet & guests

The Dutch Van Kemenade Quintet:

Louk Boudesteijn (trb) – Rein Godefroy (fender/piano) – Pieter Bast (drs) – Wiro Mahieu (b/e.bass) – Paul Van Kemenade (as)

Featured Articles
De orkaan with Sean Bergin-Han Bennink-Paul
Van Kemenade - Busch
Han en Paul
louk-feya-paul-wiro (6)
Han Bennink & Paul van Kemenade
Borderhopping
Paul van Kemenade & Ray Anderson
(f.l.t.r.) Paul Van Kemenade-Han Bennink-Aki Takase
Quintet & the Souith African Connection (2)
Han - Paul - Ernst Glerum
quintet + freres 4
Paul van Kemenade en jonge collega eind 70-er - begin 80-er jaren
Saint Louis Senegal on tour 2001
© hansspeekenbrink.nlAll rights reserved
altoist Paul Van Kemenade at the North Sea Jazz 2011.jpg
Podium trio + Tacuma & Rochester
Aki & Paul
Three horns and a bass
Anderson-Bennink-Glerum-Van Kemenade International Quartet (2400x1600 pixels - 300 dpi)
Paul & Ray
Paul receiving Boy Edgar Award Bim Huis in 2000
reunion Podium Trio receiving Boy Edgar Award for Van Kemenade in 2000 iat the Bim Huis205
Paul van Kemenade  foto
Paul's Dutch Quintet with guest Zim Ngqawana